územní studie Udánský kopec v Moravské Třebové
lokalita v kontextu městasituaceschéma regulace I.schéma regulace II.


řadové domy a plácek na temeni kopce
3.místo v architektonické soutěži

autorský tým:   Jan Světlík, Vojtěch Šedý

klient: Město Moravská Třebová

soutěžní návrh: 09/2018motto
Obytná ulice
Obytná ulice není jen asfaltka lemovaná vysokými zdmi.
Obytná ulice není jen trajektorie k vlastní bráně a pevnosti skryté za ní.
Obytná ulice chce vidět a slyšet a vnímat všemi smysly.
Nechce se ale dívat jen očima bezpečnostních kamer
a nechce poslouchat jen ušima domácích telefonů.
Dobrá obytná ulice dává přiměřenou míru soukromí
a zároveň umožňuje svým obyvatelům, aby ji mohli společně obývat.
Obytná ulice je předpokladem k dobrým sousedským vztahům.Tvoříme strukturu pro vznik městské ulice, které ve starých městech a čtvrtích obdivujeme, avšak v nových čtvrtích vzniklých jako kobercový nálet rodinných domů nenacházíme. Snažíme se dosáhnout kvality příjemné městské obytné ulice a vyhnout se podobě dopravního koridoru mezi ploty.

Navazujeme na pravidelnou uliční síť ve východním svahu Udánského kopce. Domy tam stojí poměrně hustě na uliční čáře, s předzahrádkami, a struktura beze ztráty genia loci pojímá i menší německé bytovky.

Navrhujeme parcelaci, jež umožňuje různé druhy zástavby rodinnými domy, především však návrat k tradiční zhuštěné městské formě zástavby. Návrh pracuje se třemi druhy pozemků — úzkými protáhlými parcelami pro stavbu řadových domů na hraně lesoparku, širšími pozemky, kde však regulace povoluje stavbu na hranu pozemku, a v menší míře doplňkovými většími pozemky umožňujícími volnější zástavbu. Takto řešená parcelace minimalizuje délky komunikací a sítí veřejné infrastruktury a umožňuje vybudovat městskou ulici kvalitněji — pro více občanů.