MgA. Jan Světlík
autorizovaný architekt ČKA
(číslo autorizace 04505)
jansvetlik@gmail.com
+420 777 137 987

Ing. arch. Vojtěch Šedý
autorizovaný architekt ČKA
(číslo autorizace 04916)
vojtech.sedy@gmail.com
+420 721 008 698

Ing. arch. Filip Šefl
autorizovaný architekt ČKA
(číslo autorizace 0 5106)
filip.sefl@gmail.com
+420 723 824 708

Bc. Lukáš Foltýn
ŠA AVU ︎︎︎
lukynfoltyn@gmail.com

kancelář Praha:
Spálená 85/7
110 00 Praha 1 — Nové Město
V současné době probíhá naše fůze s libereckým ateliérem UNION.ARCH
Ing. arch. Jakub Hlaváč
autorizovaný architekt ČKA
(číslo autorizace  03912)
jakub.hlavac@unionarch.cz
+420 739 550 012

kancelář Liberec:
UNION ARCH, spol. s r. o.
Tovaryšský vrch 1358/3
460 01 Liberec 1