Škola Noe v Pardubicích
model 1:200axonometrie stávající stav X návrhpohled ze Zborovského náměstínový vstup do školymateřská školahala nových školních šatenschodišťová věž


třída základní školymodel mateřské školy 1:50interier třídy mateřské školyarchitektonické řešení:   
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Lukáš Foltýn
konzultace stavební řešení:   
Luboš Laksar, Luděk Košťál, Aleš Trýzna konzultace statika:   
Vladislav Bureš
požárně bezpečnostní řešení:   
Jan Trafina
konzultace vytápění:   
Libor Sauer

studie:
09/ 2020

klient:   
Sbor Církve bratrské v PardubicíchProjekt rozpracovává předchozí koncepční schéma areálu základní na Zborovském náměstí v Pardubicích. Cílem projektu je vedle dostaveb nových částí a dispozičních úprav stávajících objektů především propojení areálu v jeden logický, uživatelsky přátelský celek. Na první pohled má být jasné, kde má areál hlavní vstup a jak jsou části areálu členěny. Zejména část stavby orientovaná do Zborovského náměstí — základní škola, má novou jasnou figuru — nástavba 4. patra je vlastně jednou velkorysou římsou, která škole dá v prostoru náměstí a uličního nároží přiměřeně výraznou pozici. Škola se ke Zborovskému Náměstí jednoznačně “hlásí” svým novým velkorysým vstupem — průjezdem do dvora. Navrženy jsou nové vstupní prostory školy — vstupní portikus a hala, šatny a schodišťová věž. Současná tělocvična bude rekonstruována. Novostavba mateřské školy se dvěma třídami se otevírá k západu do zahrady. Figura jednopodlažního objektu je dána dvěma velkorysými světlíky prosvětlujícími jídelní část v každé ze tříd.