Schodišťová věž ZŠ a MŠ Noe v Pardubicích

architektonické řešení:
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl
stavební řešení: 
Luboš Laksar
projekt vytápění:
Libor Sauer
projekt elektro:
Daniel Hajzler
požárně-bezpečnostníí řešení:
Jan Trafina
statika:
Pavel Doležal, Jitka Jiravová
slaboproudé systémy:
Miloš Hort, Petra Kvapilová

projekt: 
2020-2021

generální dodavatel stavby:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
hlavní stavbyvedoucí:
Martin Štorek
betonové konstrukce:
TAKO, spol. s r.o.
sádrokartony:
UNI-GIPS, spol. s r.o.
zámečnické prvky:
Zámečnictví a kovovýroba Vojtaš
podlahy:
TECHFLOOR s.r.o.

stavba: 
2021-2022

fotografie:
Kristýna CísařováSchodišťová věž je prvním ze stavebních zásahů vedoucích k naplnění koncepce školního areálu na Zborovském náměstí, ve kterém sídlí pardubická Křesťanská ZŠ a MŠ Noe. V současnosti bude věž plnit funkci hlavní vertikální komunikace školy, propojení školy se dvorem a hřištěm a zároveň jde o požární únikovou cestu pro evakuaci. Do budoucna, až bude přistavěna vstupní hala a nový blok šaten, se bude věží do školy i vstupovat. Věž nyní přesahuje stávající budovu o jedno podlaží a je tak připravena pro napojení zamýšlené nástavby čtvrtého podlaží školy s odbornými učebnami.

Od začátku jsme si kladli otázku, jak udělat hlavní školní schodiště, které bude zapamatovatelné, reprezentativní, velkorysé a zároveň splní požadavky dané přísnými požárně-bezpečnostními normami, požadavky na bezbariérové řešení i na minimalizaci investičních nákladů. Vzhledem k tomu, že investor je nezisková organizace, museli jsme původní představu z architektonické studie a výběrového řízení na dodavatele před realizací upravit tak, abychom snížili investici o téměř 20%. To bylo v mnoha ohledech rozhodující pro výsledný standard stavby.

K interiéru schodišťové věže jsme rozhodli přistoupit jako k materiálové koláži, která přiznává konstrukční řešení — zdiva a betonových konstrukcí v jejich běžné stavební “ne-interierové” hrubosti. S interiérovou přesností koláž doplňují sádrokartonové obklady ostění oken a dveří i zámečnické prvky. Potkávají se tu červené keramické cihly, přiznané betonové prvky schodišťových ramen, stropů, věnců a nadpraží oken, sádrokartony natírané světle modře, šedé podlahy opatřené epoxidovým nátěrem — vše doplněné probíhající bílou linkou v místech, která se budou nejvíce špinit a kde je možné nátěr pravidelně obnovovat. Tmavé jsou pak vložené zábradelní trubky, okna a dveře. Snažili jsme se vytvořit nesterilní, hravě komponovaný prostor, který bude působit přátelsky, aniž by byl ozdoben dětskou tvorbou. Pro tu je místo v jiných částech školy — věž musí být striktně prostá jakýchkoliv hořlavých prvků aúprav stěžujících jak orientaci unikajících, tak zasahujících hasičů.

Prostor schodiště je prosvětlen velkorysými severními okny, směrem k jihu z mezipodest jsou pak dvojice menších čtvercových oken, které jsou odděleny probíhajícím betonovým věncem. Menší formáty jsou zvoleny z důvodu eliminace přehřívání interiéru věže. Věž je vizuálně propojena se školní chodbou v prvním podlaží skrze interiérová okna. Ze školní chodby je tak výhled přímo na vstupní podestu.

Provádění hrubých stavebních konstrukcí tak, aby mohli být v interiéru přiznány — zejména kombinace keramického zdiva, které pro pohledové zdění není primárně určeno a betonových konstrukcí — vyžadovalo trpělivost, opatrnost a profesionálnost všech, kteří se stavby účastnili. Všem, kteří se za firmu Chládek & Tintěra, a.s. pohybovali na stavbě i jejím dodavatelům patří velké díky i uznání —bez nich by se nepodařilo stavbu do takovéto podoby dotáhnout.