rodinný dům v Husinci
během stavby

pohledy

model 1:200


autorský tým:  Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Lukáš Foltýn
prováděcí projekt:   Jindřich Mrkva (Molo architekti)
profese:   Jan Trafina (PBŘ), Lukáš Bartoš (VZT)
stavba:   Radek Lustyk - zdravedomy.eu a svépomocí

projekt 2018 – 2019
realizace 2019 – 2021