rodinný dům v Husinci
během stavby

pohledy

model 1:200


architektonické řešení:
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Lukáš Foltýn
prováděcí projekt:   
Jindřich Mrkva (Molo architekti)požárně - bezpečnostní řešení:   
Jan Trafina
projekt VZT:
Lukáš Bartoš

projekt:
2018 – 2019


stavba:   
Radek Lustyk - zdravedomy.eu + svépomocí

realizace:
2019 – 2021