plocha před městským úřadem v Broumově


krátce po realizacimodel 1:200situace a průčelní pohled

architektonické řešení:  
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl krajinářské řešení:
Jan Sulzer

klient:   
Město Broumov

stavba:   
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

realizace:   
2020

Do projektu jsme vstoupili v momentě začátků jednání se stavební firmou. Naším cílem bylo původní návrh zjednodušit, “učesat” a nechat vyniknout nástupní plochu před městským úřadem - dát jí mezi ostatními uličními povrchy města výjimečné postavení.

Budova městského úřadu je noblesní klasicistní vila. Použití velkoformátové dlažby před vstupem bude
adekvátním přitakáním důstojnosti úřadu. V souvislosti s tím navrhujeme ostatní povrchy pojmout jako dlážděné civilnějším způsobem — kamennou mozaikou do vějířů. Plocha z velkoformátových kamenných desek je rámovaná řadami z mozaiky tak, aby velké desky tvořily čistý obdélník bez nutnosti dořezů a složitých zlomů při změnách spádování. Zlom ve spádech plochy před úřadem bude jen podélný a plocha bude převážně odvodněná do vegetačních polí stromů a do jedné uliční vpusti. Při pokládání bude potřeba vytvořit minimální spád podél hlavní liniie rozhraní spádů - půjde jen o to, aby se odtékající voda dostala ke stromům a nevznikaly v ploše kaluže. Bezbarierové řešení je provedeno v přírodním kameni — žule, stejném materiálu jako celá hlavní pochozí plocha.

Umístění a druh stromů, způsob jejich výsadby, technologie prokořenitelných prostorů byla navržena
krajinářským architektem Janem Sulzerem z atelieru Terra Florida. Městský mobiliář byl specifikován s ohledem na požadovanou maximální možnou kvalitu a finanční možnosti investora.