nová radnice v Lázních Bělohrad
pohled od Javorkyzákres do fotografie z náměstídvorek radniceaxonometrie


halakancelář starosty1. místo v architektonické soutěži

architektonické řešení:   
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Zuzana Šikulová

soutěžní návrh:
12/2017

klient:
Město Lázně BělohradRadnice v čele náměstí.
Prostá výrazná figura.
Hrubá omítka a v ní radniční hodiny.
Do náměstí jen jedno veliké okno s balkonem a těžká dřevěná vrata.
Na opačné straně pozemku nad břehem říčky velkorysý sál a jednací místnosti.
Uprostřed mezi oběma stavbami poloveřejný dvůr s velkou starou lípou.
Sál i dvůr vymezeny sloupořadím - stoa, synonymum demokracie.místo
Radnice stojí v čele náměstí jako náhrada za stávající dům. Na opačné straně pozemku podél břehu potoka Javorky umisťujeme objekt se sálem a jednacími místnostmi — logické rozdělení na prostory trvale a nárazově využívané. Uprostřed mezi oběma stavbami je dvůr s velkou starou lípou. Spojení mezi oběma stavbami je prostřednictvím spojovací chodby, která zároveň odděluje prostor parkoviště od obecního dvora.

figura
Bělohradské náměstí je úzké a dlouhé — vlastně prostor podél široké severojižní ulice. Ve svém čele proto potřebuje jednoduchou, klidnou, ale dostatečně silnou figurativní stavbu. Jelikož jde o stavbu veřejnou, měřítko její fasády z náměstí může (má) být o řád vyznamnější než okolní soukromé stavby. Tato tvář radnice má být při pohledu ze středu náměstí snadno čitelná. Je to tedy jednoduchá velká plocha s velkými vstupními vraty, dominantním oknem do kanceláře starosty a velkými radničními hodinami v omítce nad ním.

stoa
Podél břehu říčky Javorky umisťujeme objekt se společenským sálem a dvěma různě velkými jednacími místnostmi. Jde o prostory, které nejsou trvale vytápěny, ale v zimě kromě doby jednání nebo společenských událostí jen temperovány. To je zvláště výhodné u velkého víceúčelového sálu. Konstrukce stoy je železobetonový skelet, do něhož je vestavěn dřevěný obvodový plášť sálů. Dřevěný strop je podchycen z vrchních betonových nosníků. Všechny společenské prostory mají výhled a výstup na úzkou palubu vysunutou nad břeh Javorky — během jednání ideální místo pro přestávku se šálkem kávy. V létě může být během setkání v sále celá řada dveří nad říčkou otevřená — rovněž směrem do dvora lze podobně otevřít velký sál.

dvůr
Mezi hlavní kancelářskou budovou radnice a objektem sálů vzniká vnitřní dvůr. Do něj se vstupuje malým nárožním portikem radnice. Dvůr je velkorysým, ale zároveň komorním nástupním prostorem pro sál ve stoe a také slouží jako klidný veřejný prostor chráněný od hluku a průhledů od náměstí. Za vhodného počasí může být dvůr rozšířením víceúčelového sálu — mohou se tu odehrávat například vernisáže a koncerty. Přední část dvora je dlážděná, zadní část kolem stromu je jeden veliký záhon s trvalkami — po celý rok tu něco kvete. Ze severu je dvůr lemován chodbou, kterou jsou radnice se sály propojeny. Konstrukčně jde o dvanáctimetrovou lávku založenou na obou koncích tak, aby nebylo nutné kopat žádné základy v okolí lípy. Voda ze střech této chodby i parkovacích stání za ní je svedena bez okapního žlabu do kačírkového pole kolem lípy, aby střechy pro starý strom nepůsobily jako srážkový stín.

vrata
Důležitým prvkem stavby jsou vstupní vrata — veliká dřevěná křídla na pivotech osazená v čelním rámu vstupního portiku. Mimo otvírací dobu radnice jsou zavřena — jasný signál všem příchozím, není ani potřeba brát za kliku. Během běžné otvírací doby úřadu je otevřeno levé křídlo vrat — je možné vstoupit do radnice a do dvora. V čase konání akcí pro veřejnost, oficiálních návštěv na radnici, svateb nebo veřejných zasedání zastupitelstva jsou otevřena obě křídla — příchozí jsou vítáni. Součástí vrat jsou malé dveře v jejich levém křídle pro zaměstnance úřadu mimo otvírací dobu, podobně jako u historických palácových a kostelních vrat.

vnitřní život radnice
Portikem vstoupíme do schodišťové haly s podatelnou, šatnou a hygienickým zázemím. Odtud stoupáme po schodišti do horních pater radnice nebo přicházíme spojovací chodbou do stoy se sály. V horních patrech radnice se nacházejí všechny kanceláře. Vnitřní chodby jsou široké s lavicemi — dostatkem míst pro sezení během čekání. Kanceláře jsou podél chodby propojeny, aby úředníci mohli komunikovat i bez nutnosti neustále vycházet do centrální chodby. Místnost starosty v prvním patře s výhledem do náměstí zahrnuje i malý jednací stůl.

náměstí
Náměstí jako jednoduchá dlážděná plocha, štípané žulové kostky v řadách kolmo na hlavní silnici. Pro její asfaltovou směs bychom chtěli použít kamenivo, z něhož jsou dlážděny okolní plochy. Část náměstí bezprostředně před radnicí — drobnější mozaika ve směru kolmo od čela radnice. Jediný výrazný prvek v ploše — jednoduchá kamenná mísa. Podél fasády radnice pěší pás vymezený kamennými sloupky. V nejužším místě náměstí umisťujeme dva listnaté (do budoucna dominantní) stromy, které dlouhý prostor celého náměstí rozdělí a z jeho části před radnicí vytvoří obdélný prostor, který už nebude jen „širokou ulicí“.