katalog dobré reklamní praxe města Broumov


historické jádro Broumovaautoři:
Vojtěch Šedý, Jan Světlík, Filip Šefl, Lukáš Foltýn

ilustrace:
Vojtěch Šedý

fotografie:
Vojtěch Šedý, Jan Světlík, Filip Šefl, Lukáš Foltýn

layout a grafický design:
Vojtěch Šedý

jazyková korektura:
Anna Světlíková

klient:
Město Broumov

2021 — 2022

katalog je ke stažení na webu města

Katalog dobré reklamní praxe má přinést inspiraci, přehledné informace a rovné podmínky všem, kteří chtějí označit provozovnu ve městě nebo umístit ve veřejném prostoru reklamu.

V části 1 je řešeno označení provozoven ve městě. Klademe si za cíl najít rozumný kompromis mezi požadavky na ochranu kulturního dědictví a kultivaci veřejného prostoru a udržitelností provozu obchodů a služeb v historickém jádru, jež jsou pro jeho život klíčové. Pestrý a fungující městský prostor je prioritou a tento názorný katalog má za cíl být jednou z cest, jak podnikání podpořit — v rámci doporučovaných variant se snažíme reflektovat i finanční náročnost, a zejména doporučení střídmosti označení provozoven jde touto cestou.

Záměrně v katalogu neuvádíme špatné příklady z Broumova. Katalog nemá sloužit k lynči provozovatelů obchodů a služeb ve městě, jejichž označení není provedené vkusně, ale jako inspirace a vizuální zobrazení pravidel pro ty, kteří plánují označení provozoven měnit. Změna bude postupná, ale věříme, že katalog pomůže časem agresivní reklamu ve městě eliminovat.

Dobré a špatné příklady uvedené v katalogu jsou zejména ze Znojma, které už přes 10 let pravidla regulace reklamy ve městě uplatňuje a v historickém centru města je to znát. Další příklady jsou z Kutné hory, podobné Broumovu měřítkem domů v centru, a dále v menší míře z Tábora, Kolína, Prahy, Dolní Čermné a Kouřimi.

Část 2 se týká venkovní reklamy. Veřejný prostor města — obzvlášť v památkově chráněném středu města, nemá být obětován ve prospěch soukromé agresivní reklamy. Prostoru pro reklamu dnes zbývá dost např. “online”. Mimo výjimek, jimiž je označení provozoven (viz část 1 katalogu) a prezentaci místních spolků, organizací, kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních událostí je reklama ve městě výrazně omezena.

Doporučené příklady a pravidla nikdy nemohou postihnout všechny situace.

Cílem tohoto katalogu je pokusit se rozkrýt a popsat, jaká pravidla mohou vzhled provozoven ve městě výrazně zlepšit. Cílem není zabránit obyvatelům Broumova v samostatném přemýšlení a v tom, aby se na dotváření centra města mohli podílet — naopak, katalog má inspirovat. Cílem zcela jistě není vyloučit tvůrčí umělecká řešení, která nelze paušalizovat ani předvídat. Je tedy samozřejmě možné použít individuální řešení, které v určitých ohledech jde proti uvedeným pravidlům, nicméně musí jít o velmi kvalitní návrh s jasným konceptem a jeho užití musí být náležitě obhájeno.

V principu by to nemělo být řešení příliš výrazné, které přebije své okolí. Pokud se bude jednat o výjimečné řešení, mělo by na něm dojít k vícestranné jednoznačné shodě.

Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl