chráněné bydlení Aposs Vratislavice
vstup do domupohled z ulice Rochlická


situacepůdorysy

společně s Union.archarchitektonické řešení:
Jan Světlík, Jakub Hlaváč (Union.arch), Lukáš Foltýn. Vojtěch Šedý, Filip Šefl

studie:
06/ 2021

klient: 
Liberecký kraj
pevná zděná stavba - Liberecký omítaný dům
klidná horizontální křídla lodžií, které se vznášejí nad svahem,
lodžie není jen balkon, ale druhý obytný prostor venku - výhledy do korun stromů
mohutný přesah dřevěné střechy, která jako křídlo kvočny přikrývá ty, které má chránit
a vše spojuje v jeden prostorový celek - domov pod křídlyúvod:

Vzhledem k uvažované výši investice a uvažované ceně projektových nákladů před námi stála palčivá otázka, jak se s těmito představami investora vyrovnat - bylo nutné najít konstrukčně jednoduché a investičně dostupné řešení. V diskuzi se stavařem a statikem jsme nakonec zvolili schema, které je stavebně velmi jednoduché a zároveň doufáme, že poskytne dobrý standard bydlení klientům. Stavba je jednoduchý obdélník podél vrstevnic s velkorysými lodžiemi v koncových polohách. Konstrukčně půjde o zděnou stavbu s příčně pnutými stropy z betonových panelů - nejlevnější nám známé řešení. Koncové lodžie budou primárně rámy z ocelových válcovaných profilů s pochozími vrstvami z modřínového dřeva. Stavba je završena plochou střechou - plochým krovem, který jí dává stín a pohledově ji spojuje.


umístění stavby na pozemku:

Stavbu umisťujeme tak, aby se vyhnula nejduležitějším stromům - zejména vzrostlému javoru, který se s potřebným odstupem ocitne ve vstupním prostranství před domem.


vnitřní dispozice bytů a ostatních prostor:

Protože jde o komunitní bydlení, považovali jsme za důležité, aby byty měly oddělenou denní - společenskou a noční - intimní zónu. Prostory obrácené na severovýchod jsou ložnice a hygienické zázemí. Obytné prostory s kuchyněmi se obracejí tak, aby měly výhled do údolí Nisy - jihozápadně. Zároveň orientace po vrstevnici dává spodním bytům možnost přímého výstupu na pozemek. Obslužné a technické prostory jsou umístěny ve spodním servisním patře.


tektonika stavby:

Lodžie jsou křídla dvojplošníku, který přistál na svahu u největšího ze stromů na celém pozemku. Střed je masivní, konce jsou lehké. Výrazná horizontalita lodžií klidně konfrontuje svažitý pozemek a dává obyvatelům pocit bezpečí. Lodžie jsou velmi prostorné, aby částečně nahradily to, že obyvatelé horních bytů nemají přímý vstup fo zahrady, ale musí použít schodiště nebo výtah. Objem bytů je postaven na hrubě omítaném soklu - Horní patra budou mít kanelovanou omítku, která stavbě dodá potřebnou jemnost a její horizontálně orientované části propojují střední část stavby s lodžiemi. Velká jihozápadní okna z obytných prostorů mají nízké parapety ( zasklení není až k podlaze ) - obytný prostor má působit bezpečně i při sezení v blízkosti okna.


zelené střechy a zeleň na fasádě:

Střechu je extenzivní zelená - porostlá rozchodníky.
Fasáda lodžií je z velké části tvořena truhlíky s keřovou výsadbou odolávající srážkovému stínu.
Nosné rámy lodžií se časem budou ztrácet pod popínavými rostlinami, které časem jistě dosáhnou i na stěny střední části.