Mateřská škola ŽichlínekŽichlínecké statky
architektonické řešení:
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Lukáš Foltýn

architektonická studie včetně interiéru: 
2021

klient:
Obec Žichlínekintro

Při dokončení této studie si nemůžeme nevzpomenout na naši první návštěvu Žichlínku. Pracovali jsme tenkrát pro obec na malé územní studii. Přijeli jsme vlakem z Olomouce a pan starosta nás vozil svým maličkým zeleným autíčkem. Po prohlídce samotné lokality nám nabídl, “že nám Žichlínek ukáže”. Dodnes máme před očima ten obraz semknutých dvorů - statků ve volné zvlněné krajině. Obec a okolí se prolínají pozvolna. Průhledy jsou určeny skupinkami stromů - nádhera kulturní krajiny. Vedení obce se ukázalo být výjimečným stavebníkem. Záleželo jim na udržení genia loci, na dotváření krajiny a obce, na tom, co obyvatelům předají - více než na rychlém zisku. S radostí jsme potom přijali výzvu, abychom zpracovali studii mateřské školky. Bylo nám jasné, že kromě dobrého provozního schematu bude právě to, jak školka zapadne do tkáně obce, jednou z hlavních priorit. Školka nemá být v obci “cizincem”.


architektonická forma stavby

Je to tedy školka - architektonickou formou žichlínecký statek s vnitřním dvorem. Směrem ven se stavba tváří jako zděný dům s okny. Naopak dovnitř je fasáda prosklená - prostory vnitřní chodby a tříd jsou pohledově propojeny s dvorkem. Celá stavba je korunována figurou sedlové střechy. Podobně jako tomu bývalo u klasických vesnických domů, dáváme i my této stavbě tvář, obličej - komponovaný hlavní dominantní štít, který je orientovaný směrem k příchozím - “vpředu”. Naopak zadní část je na první pohled tektonicky méně výrazná. Doufáme, že stavba se za pár let stane tak přirozenou součástí místa, že nebude poznat, jak je stará.


vnitřní dispozice

Jednoduchý jednotrakt s vnitřní chodbou - parafrází klášterního ambitu, dispozice je celkově jednoduchá, podobná historickým klášterům nebo školám. Z chodby - ambitu je tradičně výhled do (rajského) dvora - v tomto případě ale bude klidným prostorem k meditaci zaměstnanců až pozdě odpoledne po odchodu dětí. Během doby, kdy budou děti ve školce, bude dvůr sloužit k dovádění - vybíjení přebytků energie, které je tak potřebné v přestávkách mezi soustředěnou činností ve třídách. V letním období budou dvorek, přilehlá vnější třída a hlavní učebny jedním kontinuálním mikrosvětem, od okolí odděleným “tlustou” obvodovou zdí s komponovanými výhledy. Dvorek na zadní straně přímo navazuje na zahradu školky.


interier tříd školky

Naší snahou bylo vytvořit interier, který působí nenápadně, jednoduše, přátelsky. Není sám o sobě výrazný, nepoutá pozornost. Pozornost má být soustředěna na děti, případně na jejich výtvory, které se jistě brzy stanou výtvarnými barevnými akcenty jinak jednoduchých prostorů. Architektura je pozadím pro děti, učitele, hračky, vybavení a díla dětí. Snažíme se používat funkční materiály, které mají přiměřenou životnost a kvalitní souhrn vlastností. Podlaha je kaučuk (na rozdíl od PVC) zdravý materiál, který má na rozdíl od dlažby nízkou tepelnou odnímavost a lepší akustický útlum, je téměř beze spar, dobře se čistí. Stěny budou kombinace obkladu z biodesky nebo korkového lina, převážně ale bílá omítka. V umývárnách používáme obyčejný keramický obklad. Velká část stropů má akustický obklad z dřevěných vláken, který nemá žádný výrazný rastr a působí pohledově měkce. Velká část vybavení tříd budou truhlářské vestavby “na míru”.