Malé náměstí a ulice V Kopečku v Broumově
Malé náměstí – návrh a stávající stavulice V Kopečku – návrh a stávající stavsituace – povrchy / osvětlení a mobiliářpovrchy – detailymodel 1:100 – Malé náměstímodel 1:100 – nové schodiště ul. V Kopečkumodel 1:100 – nároží ulic V Kopečku a U Dolní bránymodel 1:100 – ulice V Kopečku

architektonické řešení:   
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Lukáš Foltýn
krajinářské řešení:
Jan Sulzer

územní studie veřejných prostranství:
11/2021

klient:
Město Broumov


Ulice V Kopečku a Malé náměstí jsou jednou ze vstupních bran do historického centra města Broumov. Jedná se o důležité spojnice s autobusovým a vlakovým nádražím a přístupové cesty z jižní části města. Zároveň jsou jsou situované ve svahu a překonávají výškový rozdíl mezi historickým městem na ostrohu nad řekou Stěnavou a Poříčím — spodní částí města. Ulice V Kopečku bývala, jak ukazují historické fotografie, lemována domy z obou stran. V současnosti je podél ulice parková úprava, nicméně považujeme za přirozené, aby místo bylo někdy v budoucnu znovu kvalitně zastavěno. Navržené řešení by to mělo případně v budoucnu umožnit. Ulice V Kopečku je koncipována jako pěší zóna s vyloučením automobilového provozu. Malé náměstí —jedno ze tří v centru je dnes spíše “zbylou” plochou s trávníčky a stříhanými lipami, které jsou disproporční ve vztahu k zástavbě na náměstí. Kašna i socha sv. Floriána se v ploše ztrácí a lavičky u kašny nelákají k posezení. Navrhujeme dlážděnou plochu okolo kašny se stromy doplněnou trvalkovým záhonem.

Kompletní územní studie je ke stažení na webu Města Broumov ︎