Chotkova silnice a Klárov




Jelení příkop



Klárov



axonometrie



situace stávající X návrh



jízda tramvají Jelením příkopem



momenty z doplněné městské struktury na Klárově



hranice Jeleního příkopu a města 













školní projekt na Fakultě architektury ČVUT
atelier Hradečný – Hradečná

autorský tým: 
Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Zuzana Šikulová konzultanti:
Tomáš Hradečný, Klára Hradečná, Ivan Lejčar

2015        


Navrhujeme úpravy Chotkovy zatáčky, vymezení jasné hranice města a Jeleního příkopu a jeho volné zpřístupnění, zahuštění urbanistické struktury na Klárově a u hotelu Hoffmeister. Tramvajová trať a silnice vedoucí Chotkovou zatáčkou se dělí na dva samostatné pruhy kopírující terénní zlom. Zbavujeme se dnešní vyložené estakády.
.